Bestuur

De MVB heeft sinds voorjaar 2015 een nieuwe bestuursstructuur. 7 personen houden de hoofdverantwoordelijkheden binnen onze club en onder elke persoon vallen bestuursgroepen met daarin meerdere personen. Sommige personen nemen deel in meerdere bestuursgroepen in een beslissende of adviserende rol.

Samenstelling bestuur MVB

  1. Mattie Garnier – Voorzitter – voorzitter@maastrichtseverkennersband.nl
  2. George Penders – Secretaris – secretaris@maastrichtseverkennersband.nl
  3. Joeri Bergers – Penningmeester – penningmeester@maastrichtseverkennersband.nl
  4. Dennis Thomissen – Werving & Opleiding – dennis@maastrichtseverkennersband.nl
  5. Kim Poolmans – Jong MVB – kim@maastrichtseverkennersband.nl
  6. Maurice Garnier – MVB – mvb@maastrichtseverkennersband.nl
  7. Paul Linthuis – Bandcomité

Bestuursadviseur

Bestuursgroepen

Binnenkort komt hier een overzicht van alle bestuursgroepen en deelnemende personen binnen de MVB.