Opleidingen

Opleidingen

De Maastrichtse Verkennersband leidt haar eigen leden op om ze doelgericht voor de show –and marchingband klaar te stomen.
De opleiding gebeurt in onze eigen mini-muziekschool. Om kwaliteit te garanderen hanteren we de landelijke normen van Unisono, officiële examens. De lessen worden gegeven door conservatorium opgeleide vakdocenten.

Hoe komt de opleiding tot stand?

Als je slagwerker wordt begin je meteen met les en het bespelen van het instrument. Als je blazer wordt, ga je ook direct aan de slag op het instrument naar keuze. Voor koper betekent dit dat de meeste kinderen zullen starten op trompet en later eventueel doorstromen naar een zwaarder koperinstrument. Voor hout beginnen kinderen op saxofoon of fluit.

De lessen vinden zoveel als mogelijk in groepsverband plaats en omvatten o.a.  notenleer, ritmiek, dirigeren en improviseren. Naar verloop van tijd lopen de niveau’s te ver uiteen en zullen de kinderen individuele les krijgen.

 

Wat gebeurt hierna?

De leerling krijgt éénmaal per week 20 minuten les.  Al snel hierna stroom je door naar de voorspeelgroep. Je hebt naast je wekelijkse les, ook wekelijks een repetitie samen met de leeftijdsgenootjes van de voorspeelgroep.
Wanneer je het niveau van Jong MVB aankunt stroom je door. Je ruilt dan de voorspeelgroep in voor Jong MVB. Er wordt hard gerepeteerd om zo goed voor de dag te komen bij optredens!

Je krijgt daarnaast les in de beginselen van exercitie en showtechnieken.

Wat zijn de kosten?
Voor leden in opleiding is de contributie 17 euro per maand. Hiervoor krijg je van ons :

  • wekelijkse les en van een professional
  • lesmateriaal
  • instrument in bruikleen
  • uniform

De Maastrichtse Verkennersband is een relatief goedkope vereniging. We proberen de contributie zo laag mogelijk te houden.
Wel vragen we van de ouders af en toe hulp bij activiteiten, ze hebben er immers zelf profijt van, want op die manier kunnen we de kosten drukken.

Let op: voor kinderen uit gezinnen met een lage financiële draagkracht zijn speciale subsidies beschikbaar. Dit betekent dat uw kind gewoon lid kan worden en de gemeente het lidmaatschap, opleiding en instrument aan de Band betaalt. Indien u hierbij hulp wenst dient ons hiervoor een bericht te sturen. Uw verzoek wordt in vertrouwen behandeld.