Berichten

Op dinsdagmiddag 22 maart is ons Erelid Jacques Heetman in de respectabele leeftijd van negentig jaar overleden.
Jacques was een bekende Maastrichtenaar en bekende stem in vele huiskamers.

Buiten zijn werkzaamheden was Jacques zeer actief en betrokken bij het verenigingsleven. De MVB was daar eentje van.
Wij gedenken een ware vrund vaan de Band.
Dat hij moge ruste in vrede. Lees meer